• +48 507 942 842
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd ogłosił Twoją upadłość? Dowiedz się, jak dalej będzie wyglądało postępowanie w Twojej sprawie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez Sąd upadłościowy to pierwszy ważny krok w kierunku umorzenia Twoich długów. Zanim to jednak nastąpi czeka Cię jeszcze wiele ważnych z punktu prawa czynności.

Co dzieje się z dniem ogłoszenia upadłości?

W dniu wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu Twojej upadłości konsumenckiej doświadczysz pierwszych plusów upadłości konsumenckiej, ale nie będzie to jeszcze definitywne oddłużenie. 

W dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • toczące się przeciwko Tobie postępowania egzekucyjne ulegną zawieszeniu, a niedługo potem umorzeniu. Przed datą ogłoszenia upadłości, mimo złożonego wniosku komornik będzie nadal prowadził postępowanie egzekcuyjne.
  • Twoi wierzyciele nie będą mogli wszcząć nowych egzekucjikomorniczychodnośnie wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym.
  • jeżeli Twoje wynagrodzenie dotychczas było zajęte przez komornika, to w jego miejsce wejdzie syndyk. Od teraz to on będzie dokonywał zajęć Twojego wynagrodzenia. Wielkość zajęcia nie ulegnie zmianie.
  • zostanie zatrzymane naliczanie odsetek od Twoich długów. To oznacza, że Twoje długi nie wzrosną w czasie postępowania upadłościowego.

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Wpływ na przebieg i długość trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego ma przede wszystkim fakt posiadania majątku przez dłużnika. W zdecydowanie lepszej sytuacji są ci upadli, którzy nie posiadają żadnego majątku. Wówczas postępowanie upadłościowe będzie trwało krócej, a to oznacza, że szybciej nastąpi oddłużenie.

Proces spieniężania majątku

Jeżeli posiadasz majątek, to syndyk przystąpi to ustalenia jego składu i wartości, a następnie dokona jego sprzedaży. Jeśli posiadasz dom lub mieszkanie, to ten składnik majątku również zostanie sprzedany. Jednak zostanie Ci wówczas przyznana kwota na wynajem mieszkania na okres od roku do dwóch lat.

Po sprzedaży Twojego majątku syndyk podzieli uzyskaną w ten sposób kwotę między Twoich wierzycieli, którzy zostali wpisani na listę wierzytelności. Spieniężenie majątku przez syndyka powinno nastąpić co do zasady w ciągu kilkunastu miesięcy.

Jeżeli jednakże nie posiadasz majątku, to czynności związane z ustaleniem składu majątku oraz jego sprzedażą zostaną pominięte. To oznacza, że Twoje postępowanie upadłościowe zakończy się dużo szybciej.

Plan spłaty wierzycieli

Następnie, po sprzedaży Twojego majątku przez syndyka albo po zatwierdzeniu listy wierzytelności (gdy brak majątku) sąd ustali dla Ciebie tzw. plan spłaty wierzycieli.

W tym planie sąd określi, przez jaki czas oraz w jakich kwotach będziesz musiał spłacać swoich wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 3 lata (36 miesięcy), jeśli popadłeś w niewypłacalność w sposób niezawiniony. Jednak jeżeli ponosisz winę w staniu się niewypłacalnym, to plan spłaty zostanie zasądzony na dłuższy okres, tj. od 3 do 7 lat.

Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza dla Ciebie kolejną korzystną zmianę. W tym dniu bowiem nastąpi zwolnienie Twojego wynagrodzenia od zajęcia dokonywanego dotychczas przez syndyka. Z tym dniem także odzyskasz prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami.

Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty

Niemniej sąd pominie ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeżeli Twoja osobista sytuacja w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłbyś zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

W takim przypadku sąd wyda postanowienie o umorzeniu Twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Już wtedy zatem nastąpi Twoje oddłużenie! Tak się stanie, jeżeli nie posiadasz żadnych dochodów, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie masz możliwości zarobkowych.

Zatem wpływ na przebieg i długość trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego może mieć także Twoja osobista sytuacja. Jeżeli w sposób oczywisty wskazuje ona, że nie byłbyś zdolny do dokonywania spłat w ramach planu spłaty, to Twoje oddłużenie nastąpi dużo szybciej. Pamiętaj, że taka sytuacja występuje jednak rzadko.

Co dalej po upadłości konsumenckiej?

W dalszej kolejności następuje etap wykonywania przez Ciebie planu spłaty wierzycieli. Jak już wcześniej wspomniałam, może on trwać maksymalnie trzy lata przy niezawinionym popadnięciu w niewypłacalność. Więcej o planie spłaty przeczytasz tutaj.

Upragnione oddłużenie;)

Po prawidłowym wykonaniu przez Ciebie obowiązków nałożonych w planie spłaty, Twoje pozostałe przed dniem ogłoszenia upadłości zobowiązania zostaną umorzone. Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu Twoich zobowiązań. Dopiero wtedy osiągasz celem jakim jest umorzenie zobowiązań!