• +48 507 942 842
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adwokat rodzinny – pomoc prawna Warszawa i Ząbki

Kancelaria prawna prawo rodzinne Warszawa

Jako doświadczony adwokat rodzinny w Ząbkach specjalizuję się w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Wzrost liczby rozwodów wymusza także kolejne rozstrzygnięcia dotyczące chociażby ustalenia władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi, alimentów, czy podziału majątku wspólnego. Udział profesjonalnego adwokata do spraw rodzinnych w Ząbkach, z uwagi na wagę tych spraw i silne emocjonalne zaangażowanie uczestników, często staje się niezbędny.

Adwokat rodzinny Ząbki – zakres usług

Jako prawnik rodzinny z Ząbek oferuję pomoc w:

  • prowadzeniu spraw o rozwód i separację, w tym z elementem zagranicznym (ślub na terenie innego kraju, jeden z małżonków jest cudzoziemcem) – więcej informacji na stronie adwokat rozwód Ząbki;
  • ustaleniu alimentów na małoletnie dzieci oraz na drugiego małżonka, prowadzeniu spraw o podwyższenie/obniżenie alimentów lub ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, pomoc w zebraniu dowodów potrzebnych do skutecznego podwyższenia/obniżenia alimentów;
  • czynności związane z egzekwowaniem alimentów w Ząbkach, w tym pomoc w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, gdy dłużnik świadomie wyzbył się majątku;
  • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem, czynności związane z egzekwowaniem kontaktów z dzieckiem ustalonych wyrokiem sądowym;
  • sprawy rodzinne w Ząbkach związane z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej;
  • sprawach o ustalenie ojcostwa (uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa);
  • pomoc w sporządzeniu porozumienia rodzicielskiego;
  • ustaleniu co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co w skład majątku osobistego małżonków i prowadzeniu spraw o podział majątku wspólnego.

Moja wiedza i doświadczenie w dziedzinie spraw rodzinnych w Ząbkach pozwalają na skuteczne i szybkie rozwiązanie Twoich problemów prawnych.

Sprawy rodzinne Ząbki – profesjonalne wsparcie prawne 

Zapewniam profesjonalne podejście i indywidualne traktowanie każdej sprawy. Jako adwokat prawa rodzinnego z Ząbek z dużą skrupulatnością i zaangażowaniem podchodzę do problemów Klientów. Zdaję sobie sprawę, jak ważne są dla Klientów ich osobiste i rodzinne sprawy, dlatego zawsze dążę do wypracowania najbardziej efektywnych i korzystnych dla rozwiązań.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Prawną, aby poznać swoje prawa i skutecznie walczyć w Sądzie. Oferuję pomoc najszybszym możliwym czasie, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Spotkania z radcą prawnym lub adwokatem Ząbki mogą odbyć się w dogodnym terminie w siedzibie kancelarii w Warszawie lub w Ząbkach.

SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

Wraz z mężem ustaliliśmy, że wnosić będziemy o rozwód bez orzekania o winie. Czy w takim razie Sąd od razu udzieli nam rozwodu i nie będziemy przesłuchiwani?

W takim przypadku sąd nie będzie dociekał, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, musi jednak ustalić, czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że Sąd zapyta dlaczego  wnosimy o rozwód i przeprowadzi postępowanie dowodowe w tym zakresie, na które składać się będzie m.in.  przesłuchanie stron i świadków.

 

Czy nasze wspólne małoletnie dziecko może być świadkiem na rozprawie rozwodowej?

Wspólne dziecko stron rozwodu, które nie ukończyło 17 lat nie może być świadkiem w sprawie o rozwód. Po ukończeniu 13 lat świadkiem w sprawie, może być zaś dziecko jednej ze Stron postępowania.

 

Jakie są podstawowe różnica między rozwodem bez orzekania o winie, a z orzeczeniem o winie?

W przypadku uznania jednego z małżonków wyłącznie winnym rozpadowi małżeństwa, małżonek niewinny może domagać się zapłaty na swoją rzecz alimentów, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Jeśli zaś oboje małżonkowie uznani zostali za winnych rozpadu małżeństwa, albo rozwód orzeczono bez orzekania o winie, alimenty przysługują małżonkowi, który znajduje się w niedostatku. Winę jednak trzeba udowodnić, co powoduje, że postępowanie może znacznie się wydłużyć i trwać nawet do kilku lat.

 

Czy w trakcie postępowania sądowego można zmienić zdanie odnośnie orzekania o winie?

Tak, jest to możliwe aż do momentu zamknięcia sprawy, także w II instancji.

 

Chciałabym podczas sprawy rozwodwej od razu podzielić majątek wspólny? Czy jest to możliwe?

Przepisy prawa dopuszczają podział majątku w sprawie rozwodwej tylko wtedy, gdy nie przedłuży to postępowania. W praktyce Sąd zajmuje się tą kwestią, gdy strony przedstawią zgodny scenariusz podziału majątku. Musisz wiedzieć, że sprawy o podział majątku są sprawami trudnymi i skompliowanymi. Sąd musi ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co w skład majątków odrębnych małżonków, bada także kwestie nakładów i wydatków poczynionych na te majątki, ich amortyzacji czy też możliwości zapokojenia potrzeb mieszkaniowych byłych małżonków i ich dzieci. Bardzo często w tego typu postępowaniach potrzebne są opinie biegłych w zaktresie szacowania wartości majątku, co znacznie wydłuża postępowanie.

 

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Nie można precyzyjnie określić, jak długo rozwód będzie trwał. Czasu trwania postępowania uzależniony jest min. od tego czy sprawa zostanie przekazana do mediacji, czy strony chcą rozstrzygać o winie, czy czy sąd będzie decydował o kontaktach z dziećmi, władzy rodzicielskiej, alimentach, od liczby wniosków dowodowych itp. Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie następuje zazwyczaj wówczas, gdy strony są zgodne co do wszystkich spornych kwesti. W skrajnych przypadkach postępowanie może trwać nawet 4 lata.

 

Wniosłam pozew o separcję. W odpowiedzi na pozew, mąż wskazał, że żąda rozwodu. Co teraz?

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację

 

Czy to prawda, że jeżeli wyprowadzę się z mieszkania, w którym zostanie żona z dziećmi, to w podziale majątku mogę nie dostać spłaty z tego lokalu?

Opuszczenie nieruchomości nie ma żadnego wpływu na fakt, że nadal jest pan współwłaścicielem wspólnego lokalu. To, że w lokalu mieszka nadal żona i dzieci, może mieć jedynie wpływ na to, że sąd przy podziale majątku uzna, że lokal przypadnie na jej wyłączną własność za spłatą pana w wysokości połowy wartości mieszkania, gdyż Pan zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe w inny sposób.

 

Czy to prawda, że nie mogę żądać alimentów za okres przed orzeczeniem rozwodu?

Zasadą jest, że w wyroku rozwodowym, a również separacyjnym sąd zasądza alimenty na „tu i teraz”, nie cofając się do przeszłości. Dlatego w takich sprawach kluczowe jest uzyskanie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, żeby mieć zagwarantowane pieniądze na czas trwania sprawy rozwodowej (przy skomplikowanych rozwodach z orzeczeniem o winie nawet 3-4 lata). Wniosek o zabezpieczenie składamy wraz z pozwem o rozwód, ewentualnie max 2 tygodnie przezd złożeniem pozwu.  Jeśli chodzi o czas, jeszcze przed zabezpieczeniem roszczenia, może żądać Pani jednorazowej kwoty tytułem kosztów utrzymania dziecka, jeśli jego potrzeby nie zostały zaspokojone.

 

Czy to prawda, że jeżeli moja żona zaciągnie długi np. zawrze umowę pożyczki, będę musiał odpowiadać za nie własnym majątkiem?

Odpowiedzialność za długi współmałżonka ogranicza się tylko do majątku wspólnego i to pod warunkiem, że wynika ze zobowiązania zaciągniętego przez małżonka za zgodą drugiego. Nigdy nie będzie Pan odpowiadał za długi żony swoim majątkiem osobistym.

 

Przed urodzeniem dziecka bardzo źle się czułam. Z powodu nieobecności w pracy, rozwiązano ze mną umowę zlecenia. Czy mogę  żądać alimentów od ojca dziecka jeszcze przed jego urodzeniem?

Ojciec dziecka niebędący mężem matki ma obowiązek przyczyniać się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz do udziału w kosztach trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie okołoporodowym oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Kobieta może zatem żądać, by mężczyzna wyłożył określoną kwotę jeszcze przed porodem pod warunkiem uwiarygodnienia ojcostwa.

 

Żona nie pozwala mi na widzenia z naszym wspólnym dzickiem. Jak sądownie ustalić kontakty?

Ustalenie form kontaktu z dzieckiem najczęściej następuję podzcas rozprawie rozwodowej. Można też wnioskować o ustalenie form kontaktu poza rozprawą rozwodową, w przypadku utrudniania kontaktu z dzieckiem przez jednego z rodziców, a nawet, wtedy gdy strony samodzielnie ustaliły zasady kontaktu z dzieckiem i oczekują od sądu potwierdzenia ustaleń. Stosowny wniosek możemy złożyć zarówno przed rozwodem, jak już po nim, kiedy strony nie uregulowały tej kwestii podczas rozwodu. Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku, w którym należy zawrzeć szczegółowe oczekiwania. We wniosku można konkretnie wskazać oczekiwaną formę kontaktu (spotkania osobiste, rozmowy przez Skype) miejsca kontaktu z dzieckiem (spotkanie w miejscu pobytu dziecka, spotkanie w miejscu pobytu rodzica), dokładnej daty spotkań (np. co drugi weekend,  wszystkie wtorki, dni świąteczne np. 1 dzień Świąt Bożego Narodzenia, ferie, wakacje itd.). Tego typu informacje pozwolą sądowi precyzyjnie ustalić kwestie kontaktów, aby zapobiec nieporozumieniom między rodzicami dziecka w przyszłości.

 

Czy i po jakim czasie możliwe jest podwyższenie lub obniżenie alimentów?

Wysokość alimentów kształtują usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka) oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązabego (rodzica). Nie ma żadnego ograniczenia czasowego w zakresie podwyższenia świadczeń – jeśli po wydaniu przez sąd orzeczenia w sprawie alimentów wzrosną usprawiedliwione potrzeby dziecka (np. zachoruje i wymaga dodatkowych środków na leczenie), nie ma przeciwwskazań, aby żądać podwyższenie świadczeń. Podobnie, gdy nastąpiła zmiana sytuacji życiowej zobowiązanego (np. podjął lepiej płatną pracę). Jeśli istotnie nie zmieniły się okoliczności sprawy, to podwyższenie aliemtów zazwyczaj następuje po ok. 3 latach od porzedniego wyroku. Powyższe jest podyktowane chociażby rosnącą inflacją i zwiększonymi potrzebami dorastająego dziecka.

 

Odebrano mi władzę rdzicielską ze względu na chorobę alkoholową. Pragnę odzyskać dziecko. Czy sąd może mi przywrócić władzę rodzicielską? Co muszę zrobić?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.  Przede wszystkim należy zaświadczyć swoim zachowaniem, że obowiązki rodzicielskie będą od tej pory wypełniane prawidłowo. Tak więc przestrzegać należy zasad związanych z terapią, stronić od niewłaściwego towarzystwa, podjąć pracę i stworzyć dla dziecka odpowiednie warunki mieszkaniowe i życiowe. Dopiero wtedy mamy szanse na pozytywne rozptarzenie wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej przez Sąd.

 

Czym jest majątek osobisty, a czym wspólny małżonków? Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Do majątku wspólnego małżonków wchodzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego np. mieszkanie, samochód, środki zgromadzone na lokatach, kontach bankowych. Dobra te mogą być nabyte przez oboje małżonków jak i przez jednego z nich. Do wspólnego majątku należą także dochody z majątku wspólnego i z majątków osobistych obydwojga małżonków. Majątek osobisty obejmuje wszelkie dobra zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego, darowizny, spadki, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, niezależnie od momentu ich nabycia. Do majątku osobistego należą również przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, przedmioty użytku osobistego, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia czy prawa autorskie i pokrewne. Zasadą jest że podziałowi po rozwodzie małżonków podleag tylko majątek wspólny, zaś majątek osobisty stanowi wyłączną własność każdego ze współmałżonków.

 

Co to jest intercyza? Czy muszę ją podpisać?

Intercyzą nazywana jest umowa majątkowa małżeńska. Jej treść jest indywidulanie i dobrowolnie określona przez strony umowy. Wskazuje ona, co wchodzić będzie w skład majątku wspólnego, a co w skład majątków osobistych małżonków. W większości przypadków oznacza ona wprowadzenie pełnej rozdzielności majątkowej i służy utrzymaniu niezależności finansowej małżonków, co w razie separacji czy rozwodu eliminuje konieczność przeprowadzania podziału majątku. Chroni też majątek przed ewentualną egzekucją, gdy np. jedno z małżonków ma długi lub prowadzi działalność gospodarczą. Umowa majątkowa małżeńska powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W stosunku do wierzycieli intercyza jest skuteczna jedynie wtedy, kiedy zostali oni poinformowani o jej treści.

 

Były mąż został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Słyszałam, że mimo to ma możliwość odwiedzania dzieci.

Osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również poprzez określenie terminów i sposobu spotkań. Jeśli ma Pani uzasadnione obawy, co do osobistej styczności dzieci z ich ojcem, może Pani wnioskować o ustalenie kontaktów jedynie w obecności kuratora sądowego lub Pani, bądź też o całkowite pozbawienie ojca możliwości kontaktów z dziećmi. Kwestią decydującą jest tutaj ich dobro.

 

Czym jest opieka naprzemienna?  Podobno, że coraz więcej rodziców decyduję się na tę formę opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu przez rodziców opieki nad dzieckiem naprzemiennie w podobnych, ustalonych wcześniej okresach czasu (najczęsciej 1 tydzień dziecko spędza u jednego z rodziców, następny tydzień u drugiego z rodziców). Sąd decyduje o ustanowieniu opieki naprzemiennej w określonych przypadkach, jedynie na zgodny wniosek stron. Po pierwsze dziecko powinno być już odpowiednio dojrzałe emocjonalnie, taki rodzaj opieki na pewno nie sprawdzi się w przypadku niemowląt, czy dzieci w wieku żłobkowym lub przedszkolnym. Po drugie rodzice dziecka, powinni mieć ze sobą dobry kontakt, aby na bieżaco ustalać wszystkie szczegóły opieki w zależności od aktualnej sytuacji. Jeśli są oni skonfliktowani, Sąd na pewno nie zadecyduje o ustanowieniu opieki naprzemiennej. Należy mieć na uwadze, także względny praktyczne, tzn. oboje rodzice posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, a odległość obydwu domów od placówki oświatowej, do którego uczęscza dziecko nie jest znaczna.